Wszystkie raporty

2015-10-19 Raport Bieżący nr 16/2015 Igoria Trade S.A. Dofinansowanie w ramach realizacji strategii ekspansji zagranicznej w programie GO_GLOBAL.PL

niedziela,

Zarząd Igoria Trade S.A. (Emitent) informuje, iż powziął informację na podstawie publikacji na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oficjalnej listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wniosków, że projekt Emitenta został zatwierdzony do dofinansowania w ramach konkursu GO_GLOBAL.PL. Emitent znalazł się w gronie innowacyjnych przedsiębiorstw komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych.

Projekt realizowany przez Emitenta będzie obejmował opracowanie i weryfikację strategii wejścia na rynki zagraniczne usług finansowych świadczonych przez innowacyjną platformę Trejdoo.com. Łączna kwota dofinansowania wynosi 150 000,00 zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.