Wszystkie raporty

2015-08-14 Raport kwartalny nr 15/2015 Igoria Trade S.A. za II kwartał 2015r.

piątek,

Zarząd Igoria Trade S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za II kwartał 2015r.

Załączniki:

  1. Raport kwartalny 2Q2015 Igoria Trade S.A.pdf

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.