Wszystkie raporty

2022-03-16 Raport Bieżący nr 3/2022 Igoria Trade S.A. Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok i określenie terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku

środa,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok oraz o związanym z tym określeniem terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2022 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 2/2022 w dniu 25 stycznia 2022 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu rocznego za 2021 rok był termin 18 marca 2022 roku. Zarząd Emitenta informuje, że nowym terminem publikacji raportu rocznego za 2021 rok będzie dzień 31 maja 2022 roku.

Dodatkowo w związku z faktem, że raport roczny Spółki zostanie opublikowany w terminie wyżej wskazanym, Emitent w dniu 16 marca 2022 roku przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”