Wszystkie raporty

2011-12-12 Raport bieżący 1/2011 Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

poniedziałek,

Data sporządzenia     2011-12-12
Raport bieżący nr     1/2011
Podstawa prawna     Inne uregulowania

Treść raportu
 
Na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, iż uzyskał dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). W związku z powyższym, od dnia 12 grudnia 2011 roku Igoria Trade S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI, w zakresie dotyczącym spółek, których instrumenty finansowe są wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Kuliński 2011-12-12