Wszystkie raporty

2011-12-14 Raport bieżący 3/2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 stycznia 2012 roku

środa,

Zarząd Igoria Trade S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 10 stycznia 2012 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej Sławomira Ogonka Al. Jana Pawła II nr 61 lok 132 w Warszawie. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

  1. Ogłoszenie o NWZ(pdf)
  2. Projekty uchwał na NWZ(pdf)
  3. Fomularz pełnomocnictwa(pdf)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Kuliński 2011-12-14