Wszystkie raporty

2012-06-27 Raport bieżący 8/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ

środa,

Data sporządzenia     2012-06-27
Raport bieżący nr     8/2012
Podstawa prawna     Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu
 
W dniu 26 czerwca 2012 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Igoria Trade S.A. W związku z powyższym Zarząd Igoria Trade S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym walnym zgromadzeniu. Nazwa akcjonariusza – InQbe sp. z o.o. Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 3.920.000 Udział w głosach na ZWZ (w proc.) – 100 Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) –39,20.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Kuliński 2012-06-27