Wszystkie raporty

2012-06-22 Raport bieżący 7/2012 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

piątek,

Data sporządzenia     2012-06-22
Raport bieżący nr     7/2012
Podstawa prawna     Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu
 
Na podstawie uzyskanego przez Spółkę zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi otrzymanego w dniu 22 czerwca 2012 roku od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Igoria Trade S.A. Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż powziął informację o transakcjach nabycia akcji Emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Igoria Trade S.A. oraz przez podmiot blisko związany z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Igoria Trade S.A. Z przekazanej informacji wynika, że osoba mająca dostęp do informacji poufnych dokonała nabycia w drodze transakcji na rynku NewConnect: 1. w dniu 20 czerwca 2012 roku – 35.000 akcji Emitenta po średniej cenie 0,27 zł za jedną akcję; 2. w dniu 20 czerwca 2012 roku – 22.900 akcji Emitenta po średniej 0,27 zł za jedną akcję; 3. w dniu 21 czerwca 2012 roku – 184.450 akcji Emitenta po średniej cenie 0,27 zł za jedną akcję.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Kuliński 2012-06-22