Wszystkie raporty

2012-07-03 Raport bieżący 13/2012 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

wtorek,

Data sporządzenia     2012-07-03
Raport bieżący nr     13/2012
Podstawa prawna     Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu
 
Na podstawie uzyskanego przez Spółkę zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi otrzymanego w dniu 29 czerwca 2012 roku od Członka Rady Nadzorczej Igoria Trade S.A. Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż powziął informację o transakcjach nabycia akcji Emitenta przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Igoria Trade S.A. Z przekazanej informacji wynika, że osoba mająca dostęp do informacji poufnych dokonała nabycia w drodze transakcji na rynku NewConnect w dniu 27 czerwca 2012 roku – 218.000 akcji Emitenta po średniej cenie 0,27 zł za jedną akcję.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Kuliński 2012-07-03