Wszystkie raporty

2012-08-27 Raport bieżący 13/2012 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

poniedziałek,

Data sporządzenia     2012-08-27
Raport bieżący nr     13/2012
Podstawa prawna     Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu
 
Na podstawie uzyskanego przez Spółkę zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi otrzymanego w dniu 27 sierpnia 2012 roku od Prezesa Zarządu Emitenta. Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, iż powziął informację o transakcjach nabycia akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu Igoria Trade S.A. Z przekazanej informacji wynika, że osoba mająca dostęp do informacji poufnych w dniach 23-24 sierpnia 2012 roku nabyła 189.301 akcji Emitenta po średniej cenie 0,18 zł za jedną akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Kuliński 2012-08-27