Wszystkie raporty

2013-01-15 Raport bieżący 2/2013 Zmiana stanu posiadania

wtorek,

Data sporządzenia     2013-01-15
Raport bieżący nr     2/2013
Podstawa prawna     Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu
 
Na podstawie art. 70 pkt.. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Emitenta IGORIA TRADE S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 14 stycznia 2013 roku zawiadomienia od akcjonariusza Emitenta Sumixam Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) (dalej "Akcjonariusz"). W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Akcjonariusz poinformował, iż zawarł w dniach 10-11 stycznia 2013 roku transakcje sesyjne w Alternatywnym Systemie Obrotu, w wyniku rozliczenia, których Akcjonariusz nabył łącznie 121.294 akcji Emitenta Igoria Trade S.A. i tym samym przekroczył próg 5% łącznej liczby głosów. Przed zawarciem transakcji, akcjonariusz posiadał 441.515 akcji Emitenta, które stanowiły łącznie 4,42% kapitału zakładowego Spółki i dawały prawo łącznie do 441.515 głosów, tj. 4,42% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu powyższej transakcji Akcjonariusz posiada 562.809 akcji Emitenta, które stanowią łącznie 5,63% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo łącznie do 562.809 głosów, tj. 5,63% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Kuliński 2013-01-15