Wszystkie raporty

2013-03-05 Raport bieżący 6/2013 Zmiana dotychczas posiadanego udziału InQbe sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów

wtorek,

Zarząd Spółki Igoria Trade S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynęło od InQbe Sp. z o.o. zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Igoria Trade S.A. Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki:

  1. Zawiadomienie_-_Inqbe_Sp._z_o.o..pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Kuliński 2013-03-05