Wszystkie raporty

2013-03-05 Raport bieżący 7/2013 Zmiana dotychczas posiadanego udziału

wtorek,

Zarząd Spółki Igoria Trade S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynęło od IgoPay Sp. z o.o. zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Igoria Trade S.A. Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik:

  1. 13338785_Zawiadomienie_-_IgoPay_Sp._z_o.o

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Kuliński 2013-03-05