Wszystkie raporty

2014-05-08 Raport bieżący 5/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

czwartek,

W dniu 8 maja 2014 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Igoria Trade S.A. W związku z powyższym Zarząd Igoria Trade S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym walnym zgromadzeniu. Nazwa akcjonariusza – InQbe sp. z o.o. Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 4.138.000 Udział w głosach na ZWZ (w proc.) – 100 Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 30,65

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Kuliński 2014-05-08 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: IGORIA TRADE S.A.
Pełna nazwa emietenta: IGORIA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Finanse inne (fin)
Adres: ul. Puławska 111A/109, 02-707 Warszawa
Telefon: +48 22 389 67 03
Fax:  
E-mail:  
www: www.igoriatrade.com
NIP: 5252507681
REGON: 142942858