Wszystkie raporty

2014-04-11 Raport bieżący 3/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

piątek,

Zarząd Igoria Trade S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 8 maja 2014 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu
Wojciech Kuliński
2014-04-11