Wszystkie raporty

2015-12-28 Raport Bieżący nr 7/2015 Igoria Trade S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ.

poniedziałek,

W dniu 31 grudnia 2015 roku odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Igoria Trade S.A. W związku z powyższym Zarząd Igoria Trade S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym walnym zgromadzeniu.

 

Nazwa akcjonariusza – InQbe sp. z o.o.

Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 4.138.000

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) – 100

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 25,68

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %