Wszystkie raporty

2015-12-05 Raport bieżący 6/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

sobota,

Zarząd Igoria Trade S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 31 grudnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 111A/109 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
  2. Projekty uchwał na NWZ
  3. Formularz pełnomocnictwa na NWZ

Podstawa prawna: Inne uregulowania