Wszystkie raporty

2016-05-18 Raport bieżący 5/2016 IGORIA TRADE SA Nabycie akcji przez osobę zobowiązaną

środa,

Data sporządzenia     2016-05-18
Raport bieżący 5/2016

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 18 maja 2016 roku Spółka otrzymała zawiadomienie sporządzone w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o objęciu, w dniu 13 maja 2016 roku, przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Igoria Trade S.A. 750.000 akcji serii E Emitenta po średniej cenie 0,10 zł za jedną akcję. Po objęciu akcji serii E osoba blisko związana z Członkiem Rady Nadzorczej posiada 750.000 sztuk akcji Emitenta. Objęcie akcji wynikało z realizacji postanowień harmonogramu programu pracowniczego przyjętego przez akcjonariuszy w 2014 roku.

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.