Wszystkie raporty

2016-06-13 Raport bieżący nr 7/2016 IGORIA TRADE SA Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 14 czerwca 2016 r.

poniedziałek,

Data sporządzenia    2016-06-13
Raport Bieżący nr 7/2016

Zarząd Igoria Trade S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 14 czerwca 2016 roku z określeniem liczby akcji i głosów z akcji przysługujących każdemu z nich:

1. InQbe sp. z o.o.– liczba akcji oraz głosów z akcji: 4.138.000
2. Wojciech Kuliński – liczba akcji oraz głosów z akcji: 2.801.653

Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Kuliński – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie – WZA lista akcjonariuszy uprawnionych