Wszystkie raporty

2016-06-14 Raport Bieżący nr 8/2016 Igoria Trade SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ.

wtorek,

Data sporządzenia    2016-06-14
Raport Bieżący nr 8/2016

W dniu 14 czerwca 2016 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Igoria Trade S.A. W związku z powyższym Zarząd Igoria Trade S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym walnym zgromadzeniu.
 
Nazwa akcjonariusza – InQbe sp. z o.o.
Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 4.138.000
Udział w głosach na ZWZ (w proc.) – 59,63%
Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 21,78%

Nazwa akcjonariusza – Wojciech Kuliński
Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 2 801 653
Udział w głosach na ZWZ (w proc.) – 40,37%
Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 14,7%