Wszystkie raporty

2017-04-11 Raport Bieżący 6/2017 Igoria Trade S.A. Dofinansowanie realizacji projektu emisji nowej serii akcji Igoria Trade S.A.

wtorek,

Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, iż powziął informację na podstawie oficjalnej listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wniosków, opublikowanej na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, że projekt Igoria Trade S.A. został zatwierdzony do dofinansowania w ramach konkursu nr 1/2016, etap 1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock”.

Projekt realizowany przez Igoria Trade S.A. ma na celu emisję nowej serii akcji. Łączna kwota dofinansowania projektu wynosi 43 500,00 zł.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.