Wszystkie raporty

2017-04-19 Raport Bieżący 10/2017 Igoria Trade S.A. Transakcje wykonywane przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

środa,

Zarząd Igoria Trade S.A. („Emitent” „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku przez Jolantę Kulińską – osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, tj. Wojciechem Kulińskim – Prezesem Zarządu Emitenta, Spółka powzięła informację o objęciu akcji Emitenta przez Jolantę Kulińską.

Z przekazanych informacji wynika, iż Jolanta Kulińska w dniu 14 kwietnia 2017 roku objęła 50.000 akcji Emitenta za cenę ważoną wolumenem 0,60 PLN.

Transakcja została zawarta poza systemem obrotu.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki:

  1. Zawiadomienie KNF

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.