Wszystkie raporty

2017-05-18 Raport bieżący 11/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

czwartek,

Zarząd Igoria Trade S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 13 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
  2. Formularz Pełnomocnictwa
  3. Projekty uchwał na ZWZ