Wszystkie raporty

2017-12-27 Raport Bieżący nr 26/2017 Igoria Trade S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ

środa,

W dniu 27 grudnia 2017 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Igoria Trade S.A. W związku z powyższym Zarząd Igoria Trade S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Nazwa akcjonariusza – InQbe sp. z o.o.

Liczba głosów przysługujących na NWZ – 4.138.000

Udział w głosach na NWZ (w proc.) – 43,8%

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 18,81%

Nazwa akcjonariusza – Wojciech Kuliński

Liczba głosów przysługujących na NWZ – 5.308.310

Udział w głosach na NWZ (w proc.) – 56,2%

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 24,13%

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %