Wszystkie raporty

2018-03-15 Raport bieżący 3/2018 Igoria Trade S.A. Podpisanie listu intencyjnego z Billon Group Ltd.

czwartek,

Zarząd Igoria Trade S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, iż Spółka podpisała w dniu 14 marca 2018 roku list intencyjny z Billon Group Ltd. (Billon) z siedzibą w Londynie.

Billon stworzył system blockchain oparty na zaawansowanej kryptografii oraz technologii rozproszonego rejestru (DLT). Blockchain Billon jako jedyny na świecie umożliwia transakcje finansowe prawdziwymi pieniędzmi – złotówkami lub funtami brytyjskimi – oraz zapisywanie całych dokumentów bezpośrednio w sieci blockchain. Na podstawie tej technologii Billon buduje rozwiązania biznesowe upraszczające obieg pieniędzy i danych, od masowych wypłat przez mikropłatności, po przechowywanie wrażliwych dokumentów w zgodzie z wymogami regulacyjnymi.

List intencyjny dotyczy nawiązania strategicznej współpracy mającej na celu zawarcie Umowy dotyczącej wydawnictwa wielowalutowych kart płatniczych IgoriaCard oraz świadczenia usług płatniczych dla klientów Billon Group Ltd. i spółek zależnych tj. Billon Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Billon Financial Ltd. z siedzibą w Londynie, która posiada licencję instytucji pieniądza elektronicznego wydaną przez brytyjski FCA. Karta wielowalutowa IgoriaCard połączona z rozwiązaniami Billon pozwoli na realizację i akceptację płatności w ponad 150 walutach na całym świecie poprzez sieć Mastercard.

Szczegółowe warunki współpracy oraz zakres świadczonych usług zostaną określone przez Strony w zawartej Umowie o współpracy.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Spółki.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.