Wszystkie raporty

2018-03-12 Raport bieżący 2/2018 Igoria Trade S.A. Uruchomienie platformy kart wielowalutowych IgoriaCard

poniedziałek,

Zarząd Igoria Trade S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, iż Spółka uruchomiła platformę transakcyjną do obsługi wielowalutowych kart płatniczych IgoriaCard – www.igoriacard.com. Spółka jest wydawcą wielowalutowych kart płatniczych na podstawie posiadanej licencji KNF oraz licencji Mastercard Principal Member.

IgoriaCard to wielowalutowa karta płatnicza pozwalająca na płatności w 150 walutach i połączona z rachunkiem wielowalutowym w 17 walutach. IgoriaCard posiada inteligentny kantor walutowy w karcie oraz szereg rozwiązań dla klientów biznesowych i indywidualnych. IgoriaCard to wielowalutowe karty wirtualne oraz plastikowe M-CHIP Advanced z funkcją NFC. IgoriaCard to innowacyjna karta, która ułatwia rozliczenia transakcji zagranicznych, delegacji biznesowych oraz pozwala na ograniczenie kosztów spreadu i wymiany walut.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Spółki.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.