Wszystkie raporty

2018-05-22 Raport Bieżący nr 5/2018 Igoria Trade S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

wtorek,

Zarząd Igoria Trade S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 18 czerwca 2018 roku Zwy-czajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Puławskiej 111A/109 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Załączniki:

  • Ogłoszenie o ZWZ (pdf)
  • Projekty uchwał (pdf)
  • Formularz pełnomocnictwa (pdf)