Wszystkie raporty

2018-06-18 Raport Bieżący nr 7/2018 Igoria Trade S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

poniedziałek,

W dniu 18 czerwca 2018 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Igoria Trade S.A. W związku z powyższym Zarząd Igoria Trade S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 • Nazwa akcjonariusza – InQbe sp. z o.o.
  Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 4.138.000
  Udział w głosach na ZWZ (w proc.) – 34,96%
  Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 18,81%

 • Nazwa akcjonariusza – Izabela Hazubska
  Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 750.000
  Udział w głosach na ZWZ (w proc.) – 6,34%
  Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 3,41%

 • Nazwa akcjonariusza – Wojciech Kuliński
  Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 6.948.310
  Udział w głosach na ZWZ (w proc.) – 58,7%
  Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 31,58%

Postawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%