Wszystkie raporty

2018-12-04 Raport bieżący 20/2018 Igoria Trade S.A. Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

wtorek,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż na podstawie zawiadomień z dnia 4 grudnia 2018 roku, sporządzonych zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez IgoriaX LPP z siedzibą

w Singapurze (wpisanej do Rejestru Spółek przez organ rejestrowy: ACRA – Accounting and Corporate Regulatory Authority pod numerem T18LL1893B z adresem 33 UBI AVENUE 3, 08-13 VERTEX SINGAPORE 408868), tj. podmiotu blisko związanego z panem Wojciechem Kulińskim, który pełni funkcję Prezesa Zarządu w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych – Spółka powzięła informację o nabyciu łącznie 7.850.310 akcji Emitenta przez IgoriaX LPP z siedzibą w Singapurze, w której Wojciech Kuliński jest większościowym Partnerem.

Z przekazanych informacji wynika, iż IgoriaX LPP z siedzibą w Singapurze w dniu 3 grudnia 2018 roku nabył łącznie 7.850.310 akcji Emitenta, za cenę ważoną wolumenem 0,10 PLN. Transakcje zostały zawarte poza zorganizowanym systemem obrotu.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienia, o którym mowa powyżej.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.