Wszystkie raporty

2018-12-04 Raport bieżący 19/2018 Igoria Trade S.A. Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

wtorek,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 4 grudnia 2018 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez Pana Wojciecha Kulińskiego, który pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych – Spółka powzięła informację o zbyciu 6.948.310 akcji Emitenta przez Pana Wojciecha Kulińskiego.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.