Wszystkie raporty

2018-12-10 Raport bieżący 25/2018 Igoria Trader S.A. Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

poniedziałek,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 10 grudnia 2018 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez IgoriaCard Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze (wpisanej do Rejestru Spółek przez organ rejestrowy: ACRA – Accounting and Corporate Regulatory Authority pod numerem 201736506Z z adresem 12 MARINA VIEW, #23-01, ASIA SQUARE TOWER 2, SINGAPORE 018961), tj. podmiotu blisko związanego z Panem Wojciechem Kulińskim, który pełni funkcję Prezesa Zarządu w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych – Spółka powzięła informację o nabyciu łącznie 96.115 akcji Emitenta przez IgoriaCard Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze,

w której Pan Wojciech Kuliński jest jedynym udziałowcem.

Z przekazanych informacji wynika, iż IgoriaCard Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze w dniach 6 grudnia 2018 roku, 7 grudnia 2018 roku i 10 grudnia 2018 roku nabyła łącznie 96.115 akcji Emitenta, za cenę ważoną wolumenem: 0,81 PLN w dniu 6 grudnia 2018 roku, 0,71 PLN w dniu 7 grudnia 2018 roku i 0,64 PLN w dniu 10 grudnia 2018 roku. Transakcje zostały zawarte na rynku NewConnect.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.