Wszystkie raporty

2020-10-06 Raport bieżący 10/2020 Igoria Trade S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 2 listopada 2020 roku

wtorek,

Zarząd Igoria Trade S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 2 listopada 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej „NWZ”), które rozpocznie się o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Ewa Winiczenko, Aneta Sułek SC, ul. Marszałkowska 140/15, 00-061 Warszawa.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.