Wszystkie raporty

2020-06-30 Raport bieżący 9/2020 Igoria Trade S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

wtorek,

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

W dniu 30 czerwca 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Igoria Trade S.A. W związku z powyższym Zarząd Igoria Trade S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Nazwa akcjonariusza – NVM TRADING SP.Z O.O.

Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 7.000.000

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) – 38,27 %

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 25 %

Nazwa akcjonariusza – IGORIAX LLP

Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 5.350.310

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) – 29,25 %

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 19,11 %

Nazwa akcjonariusza – Dorota Krawczyk

Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 5.355.000

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) – 29,27 %

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 19,12 %