Wszystkie raporty

2020-12-04 Raport bieżący 12/2020 Igoria Trade S.A. Uzyskanie pozytywnej oceny wniosku o uzyskanie dofinansowania

piątek,

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Igoria Trade S.A. (Emitent) informuje, iż powziął informację od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) o uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku pod nazwą „Prace badawczo-rozwojowe nad systemem Open Banking Anti Fraud PSD2 w oparciu o technologię blockchain oraz machine learning w procesach monitorowania transakcji oraz wykrywania fraudów” złożonego przez Spółkę w ramach konkursu 1/1.1.1/2020 (tzw. „Szybka Ścieżka”). Wartość wnioskowanego projektu to 9 343 717,65 zł, a kwota dofinansowania to 7 208 785,89 zł. Rekomendowana kwota dofinansowania może ulec zmianie.

Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym o zawarciu finalnej umowy na dofinansowanie z NCBiR.