Wszystkie raporty

2021-01-14 Raport bieżący 1/2021 Igoria Trade S.A. Podpisanie umowy o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

czwartek,

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Igoria Trade S.A. (Emitent), w nawiązaniu do komunikatu 12/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku informuje, iż została podpisana umowa o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) projektu nr POIR.01.01.01-00-0976/20-00, pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad systemem Open Banking Anti Fraud PSD2 w oparciu o technologię blockchain oraz machine learning w procesach monitorowania transakcji oraz wykrywania fraudów”.

Wartość projektu to 9 343 717,65 zł, a kwota dofinansowania to 7 208 785,89 zł.