Wszystkie raporty

2021-05-24 Raport bieżący 3/2021 Igoria Trade S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

poniedziałek,

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

W dniu 24 maja 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Igoria Trade S.A. W związku z powyższym Zarząd Igoria Trade S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Nazwa akcjonariusza – NVM TRADING SP.Z O.O.

Liczba głosów przysługujących na NWZ – 7.000.000

Udział w głosach na NWZ (w proc.) – 45,34 %

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 25 %

Nazwa akcjonariusza – IGORIAX LLP

Liczba głosów przysługujących na NWZ – 7.850.310

Udział w głosach na NWZ (w proc.) – 50,85 %

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 28,04 %