Wszystkie raporty

2021-04-27 Raport bieżący 2/2021 Igoria Trade S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

wtorek,

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Igoria Trade S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 24 maja 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej „ZWZ”), które rozpocznie się o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Ewa Winiczenko, Aneta Sułek s.c. przy ulicy Marszałkowskiej 140 lok.15, 00-061 Warszawa.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2/ Projekty uchwał na ZWZ

3/ Formularz Pełnomocnictwa

Osoby reprezentujące spółkę:

• Wojciech Kuliński – Prezes Zarządu