Wszystkie raporty

2021-05-27 Raport bieżący 5/2021 Igoria Trade S.A. Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

czwartek,

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 28 maja 2021 roku, sporządzonych zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji UE nr 596/2014 przez IgoriaX LPP z siedzibą w Singapurze wpisanej do Rejestru Spółek przez organ rejestrowy: ACRA – Accounting and Corporate Regulatory Authority pod numerem T18LL1893B z adresem 33 UBI AVENUE 3, 08-13 VERTEX SINGAPORE 408868, tj. podmiotu blisko związanego z panem Wojciechem Kulińskim, który pełni funkcję Prezesa Zarządu w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych – Spółka powzięła informację o nabyciu 5.050.000 akcji Emitenta przez IgoriaX LPP z siedzibą w Singapurze, w której pan Wojciech Kuliński jest większościowym Partnerem.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienia, o którym mowa powyżej.