Wszystkie raporty

2019-02-06 Raport bieżący nr 7/2019 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

środa,

Raport bieżący z plikiem 7/2019

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 6 lutego 2019 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez InQbe sp. z o.o. tj. podmiot blisko związany z Panem Wojciechem Przyłęckim pełniącym funkcję Prezesa Zarządu InQbe sp. z o.o. oraz Panem Maciejem Hazubskim pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu InQbe sp. z o.o. (Pan Wojciech Przyłęcki jest jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta natomiast Pan Maciej Hazubski jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta, dzięki którym posiadają stały dostęp do informacji poufnych) Spółka powzięła informację o zbyciu 500 000 akcji Emitenta przez InQbe sp. z o.o.

Z przekazanych informacji wynika, iż InQbe sp. z o.o. w dniu 5 lutego 2019 roku zbyła 500 000 akcji Emitenta, za cenę ważoną wolumenem 0,78 PLN. Transakcja została zawarta na rynku NewConnect.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.