Wszystkie raporty

2011-12-14 Raport bieżący 8/2011 Igoria Trade S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 stycznia 2012 roku

środa,

Data sporządzenia     2011-12-14
Raport bieżący numer     8/2011

Treść raportu:
Zarząd Igoria Trade S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 10 stycznia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej Sławomira Ogonka Al. Jana Pawła II nr 61 lok 132 w Warszawie.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

14.12.2011 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu