Wszystkie raporty

2012-01-09 Raport bieżący 1/2012 Uruchomienie platformy transakcyjnej Trejdoo.com

poniedziałek,

Data sporządzenia     2012-01-09
Raport bieżący numer     1/2012

Treść raportu:
Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, że w dniu 24 stycznia 2012 roku zgodnie z planem rozwoju Spółki zawartym w dokumencie informacyjnym nastąpi uruchomienie platformy transakcyjnej Trejdoo.com. Tym samym Igoria Trade S.A. uruchomi podstawowe narzędzie swojej działalności gospodarczej.

Platforma transakcyjna Trejdoo.com stanowi innowacyjne na rynku krajowym i zagranicznym narzędzie do elektronicznej wymiany walut i obsługi rachunków Escrow, pozwalające na szybką i niskokosztową wymianę walut oraz bezgotówkową obsługę transakcji kupna – sprzedaży oraz importu – eksportu towarów i usług za pomocą rachunku Escrow. Platforma internetowa Trejdoo.com łączy w sobie zarówno funkcje elektronicznej giełdy wymiany walut, jak i obsługi transakcji na rachunku powierniczym, co ułatwia zawieranie oraz rozliczanie tych transakcji w wielu walutach. Usługi jest dostępna dla kupujących / importerów i sprzedających / eksporterów.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

09.01.2012 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu