Wszystkie raporty

2012-01-11 Raport bieżący 2/2012 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Igoria Trade S.A.

środa,

Data sporządzenia     2012-01-11
Raport bieżący numer     2/2012

Treść raportu:
Zarząd Igoria Trade S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 stycznia 2012 roku w Warszawie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

11.01.2012 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu