Wszystkie raporty

2012-01-13 Raport bieżący 3/2012 Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

piątek,

Data sporządzenia     2012-01-13
Raport bieżący numer     3/2012

Treść raportu:
Zarząd Igoria Trade S.A. w załączeniu przekazuje oświadczenie Spółki w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Załącznik: Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

13.01.2012 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu