Wszystkie raporty

2012-03-26 Raport bieżący 10/2012 Zmiana prognoz finansowych za 2011 r.

poniedziałek,

Data sporządzenia     2012-03-26
Raport bieżący numer     10/2012

Treść raportu:
Zarząd Igoria Trade S.A. ("Emitent", "Spółka") działając na podstawie § 3 pkt. 2 ust 15 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" postanawia dokonać zmiany prognoz finansowych, w zakresie wyniku finansowego za 2011 rok.
W upublicznionym dokumencie informacyjnym Spółki z dnia 30 listopada 2011 roku, prognozowane przychody z działalności operacyjnej za 2011 rok wynosił 35.271,39 zł, a po korekcie według niezaudytowanych danych finansowych kształtuje się na poziomie 4.000 zł. Ponadto w upublicznionym dokumencie informacyjnym Spółki z dnia 30 listopada 2011 roku, prognozowana strata netto za 2011 rok wynosił – 245.748,09 zł, a po korekcie według niezaudytowanych danych finansowych kształtuje się na poziomie – 190.000 zł. Przedmiotowa zmiana prognoz związana jest z niezrealizowaniem zakładanej estymacji liczby zarejestrowanych klientów oraz średniej wielkości zawartej transakcji oraz częstotliwości korzystania z usług za pośrednictwem platformy internetowej https://trejdoo.com.

Podstawa prawna: § 3 pkt. 2 ust 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

26.03.2012 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu