Wszystkie raporty

2012-03-26 Raport bieżący 11/2012 Wyjaśnienia dotyczące braku korekty prognoz za 2011 r.

poniedziałek,

Data sporządzenia     2012-03-26
Raport bieżący numer     11/2012

Treść raportu:
Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, nie ukazał się raport dotyczący zmiany prognoz finansowych za 2011 rok. Przyczyną braku przedmiotowej publikacji był fakt uznania, iż upublicznienie ww. informacji w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2011 roku (niezwłocznie po zidentyfikowaniu zmiany prognoz), jest wystarczające do wypełnienia obowiązków raportowych wynikających z obowiązujących Spółkę regulacji.
Jednakże Zarząd biorąc pod rozwagę wątpliwości Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., iż publikacja powyższych danych w formie raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 roku, może być nie wystarczająca dla rynku, postanowił o publikacji raportu o zmianie prognoz finansowych za 2011 rok.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 a Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect".

26.03.2012 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu