Wszystkie raporty

2012-03-26 Raport kwartalny 12/2012 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2011r.

poniedziałek,

Zarząd Spółki Igoria Trade S.A. w załączeniu przekazuje korektę raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2011 roku.

Załącznik:

  1. Korekta raportu kwartalnego

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

26.03.2012 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu