Wszystkie raporty

2012-04-20 Raport Bieżący nr 14/2012 Igoria Trade S.A. Zmiana terminu przekazywania raportu rocznego za 2011 rok

piątek,

Zarząd Igoria Trade S.A informuje o planowanym przyspieszeniu terminu publikacji raportu rocznego za rok 2011. Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 4/2012 z dnia 17.01.2012 r. harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2012 roku Emitent podał, że raport roczny zostanie opublikowany w dniu 14 czerwca 2012 roku.

Nowy termin przekazania do publicznej informacji raportu rocznego to 23 kwietnia 2012 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2012 roku przekazane raportem EBI nr 4/2012 z dna 17.01.2011 r. nie uległy zmianie, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.

W celu zapewnienia pełnej transparentności Zarząd Spółki informuje, że raporty okresowe (jednostkowe) w roku obrotowym 2012 będą publikowane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

  • za I kwartał 2012 roku – 15 maja 2012 roku,
  • za II kwartał 2012 roku – 14 sierpnia 2012 roku,
  • za III kwartał 2012 roku – 14 listopada 2012 roku.

Raporty roczny:

    za 2011rok – 23 kwietnia 2012 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.