Wszystkie raporty

2013-02-14 Raport bieżący 7/2013 Korekta prognozy wyników finansowych na koniec 2012 roku

czwartek,

Data sporządzenia     2013-02-14
Raport bieżący numer     7/2013

Treść raportu:
Zarząd Emitenta ogłasza korektę wyników finansowych na koniec 2012 roku w stosunku do prognozy zamieszczonej w Dokumencie Informacyjnym Emitenta z dnia 30 listopada 2011 roku.

Emitent publikował poniższe prognozy na rok 2012:
– przychody z działalności operacyjnej (w PLN) 1.872.743,49
– koszty działalności operacyjnej (w PLN) 2.088.205,59
– wynik finansowy netto (w PLN) -215.462,10

Emitent informuje, iż dokonuje korekty prognozy na rok 2012:
– przychód netto ze sprzedaży wyniesie na poziomie 427 tys. złotych,
– koszty działalności na poziomie 938 tys. złotych,
– wynik netto na poziomie -581 tys. złotych,

Obniżenie prognoz wynika z mniejszej niż założona dynamiki wzrostu ilości transakcji i wolumenów transakcji klientów oraz ilości obsługiwanych klientów przez Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

14.02.2013 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu