Wszystkie raporty

2013-04-15 Raport bieżący 12/2013 Rozpoczęcie współpracy z Bankiem DnB NORD Polska S.A. przez kantor internetowy Trejdoo.com

poniedziałek,

Data sporządzenia     2013-04-15
Raport bieżący numer     12/2013

Treść raportu:
Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, że podpisał umowę o współpracę i prowadzenie rachunków bankowych w Banku DnB NORD Polska S.A. Celem współpracy jest polepszenie jakości usług i obniżenie kosztów transakcji za pośrednictwem platformy transakcyjnej Trejdoo.com na rachunkach bankowych klientów prowadzonych przez Bank DnB NORD. Zgodnie z założeniami operacyjne podłączenie nowych rachunków bankowych do platformy transakcyjnej Trejdoo.com nastąpi w przeciągu najbliższych dni. Trejdoo.com jako kantor internetowy i system do obsługi rachunku powierniczego escrow będzie wtedy realizować natychmiastowe przelewy bankowe z 22 bankami. Zarząd Igoria Trade S.A. zapewnia, iż informacja o tym zostanie przekazana niezwłocznie w formie raportu bieżącego.

Współpraca z Bankiem DnB Nord Polska S.A. jest odpowiedzią na potrzeby coraz większej liczby klientów indywidualnych, korzystających z usługi wymiany walut do spłaty rat kredytów hipotecznych i klientów firmowych rozliczających się z kontrahentami w walutach obcych oraz następnym krokiem w rozwoju platformy transakcyjnej Trejdoo.com.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

15.04.2013 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu