Wszystkie raporty

2013-04-17 Raport bieżący 13/2013 Podpisanie umowy o współpracy z Interia.pl

środa,

Data sporządzenia     2013-04-17
Raport bieżący numer     13/2013

Treść raportu:
Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, iż zgodnie ze strategią rozwoju Spółki została zawarta umowa o współpracy z portalem informacyjnym INTERIA.PL.
Celem niniejszej umowy jest integracja platformy transakcyjnej Trejdoo.com z portalem informacyjnym INTERIA.PL. Użytkownik portalu otrzyma dostęp do narzędzi umożliwiających bezpieczną i szybką wymianę walut oraz możliwość zabezpieczania transakcji finansowych na rachunku powierniczym escrow. Zgodnie z zawartą umową będą prowadzone wspólne akcje promocyjne oraz działania informacyjne dotyczące usług dostępnych na platformie transakcyjnej Trejdoo.com i korzyściach dla klientów korzystających z usług Trejdoo.com.
Ponadto, platforma transakcyjna Trejdoo.com udostępni bieżące kursy wymiany walut w serwisach informacyjnych portalu INTERIA.PL.

Spółka zakłada, iż współpraca z czołowym polskim portalem informacyjnym umożliwi pozyskanie nowych klientów, którym przedstawione zostaną korzyści z użytkowania platformy transakcyjnej Trejdoo.com. Wybór i zawarcie umowy z INTERIA.PL to kolejny krok w rozwoju usług oferowanych na platformie transakcyjnej Trejdoo.com.

Zarząd Igoria Trade S.A. zapewnia, iż informacja o dniu uruchomienia zintegrowanej platformy transakcyjnej Trejdoo.com z portalem informacyjnym INTERIA.PL zostanie przekazana niezwłocznie w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

17.04.2013 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu