Wszystkie raporty

2013-04-22 Raport bieżący 14/2013 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok

poniedziałek,

Data sporządzenia     2013-04-22
Raport bieżący numer     14/2013

Treść raportu:
Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, iż zmianie ulegnie data publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2012.
Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2013 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 2/2013 z dnia 21 stycznia 2013 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu rocznego za 2012 rok był dzień 30 czerwca 2013 roku.
Zarząd Igoria Trade S.A. wyznaczył nowy termin publikacji raportu rocznego za 2012 rok na dzień 25 kwietnia 2013 roku. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie z dnia 21 stycznia 2013 roku pozostają bez zmian, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.
W celu zapewnienia pełnej transparentności Zarząd Spółki informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2013 będą publikowane w następujących terminach:
Raporty kwartalne:
– Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2013 roku – w dniu 15 maja 2013 roku,
– Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2013 roku – w dniu 14 sierpnia 2013 roku,
– Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2013 roku – w dniu 14 listopada 2013 roku.
Raport roczny:
– Raport okresowy roczny za 2012 rok – 25 kwietnia 2013 roku.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

22.04.2013 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu